concello.taboadela@eidolocal.es   |   +34 988439315
Redes Sociales :-

Contratación temporal dun/dunha traballor/a social para os Servizos Sociais

BASES REGULADORAS DO PROCESO DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA TRABALLADOR/A SOCIAL PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE TABOADELA Teñen por obxecto as presentes bases reguladoras a contratación temporal polo sistema de concurso de méritos dun/dunha traballor/a social a media xornada para os Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Taboadela. A presente convocatoria ten en conta o principio de igualdade de trato entre homes e mulleres polo que se refire ao acceso ao emprego de acordo coa…

Leer más >

Contratación dun auxiliar de biblioteca e dun auxiliar administrativo

De conformidade coa Subvención concedida pola Deputación Provincial de Ourense dentro do Programa Provincial de Cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2020, se adxunta as bases e o modelo de instancias para a contratación de: – Auxiliar administrativo apoio contabilidade – Auxiliar biblioteca – apoio escolar. Modelo de instancia auxiliar de biblioteca-apoio escolar

Leer más >