concello.taboadela@eidolocal.es   |   +34 988439315
Redes Sociales :-

Corporación

ALCALDE:  D. Manuel Gallego Vila (PP)
1º TENENTE DE ALCALDE:  D. José Manuel Novoa Touza (PP)
2º TENENTE DE ALCALDE:  D. Juan Manuel Guede Fidalgo (PP)

 

CONCELLEIROS: 
D. Juan Eduardo Fernández Nieto (PP)
D. José Antonio Paz Prieto (PP)
D. Álvaro Vila Araujo (PSOE)
Dª.Aidita Menor Vila (PSOE)
D. Xosé Antón Vila Sobrino (GRUPO MIXTO)
Dª. María Guadalupe Prieto Cid (GRUPO MIXTO)

 

MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL (PP)
ALCALDE:                D. Manuel Gallego Vila (PP)
CONCELLEIRO :     D. José Manuel Novoa Touza (PP)
CONCELLEIRO :     D. Juan Manuel Guede Fidalgo (PP)
CONCELLEIRO :     D. José Antonio Paz Prieto (PP)