concello.taboadela@eidolocal.es   |   +34 988439315
Redes Sociales :-

Programa de regeneración e renovación urbanas no ámbito del Área de Rehabilitación Integral dos camiños de Santiago

Estas subvencións están destinadas a financiar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas ubicadas no ámbito do ARI do camiño de Santiago. Dentro do que é o noso Concello a zona afectada é a parroquia de Santiago da Rabeda. Para máis información dirixirse ao Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Leer más >