Programa de regeneración e renovación urbanas no ámbito del Área de Rehabilitación Integral dos camiños de Santiago


Estas subvencións están destinadas a financiar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas ubicadas no ámbito do ARI do camiño de Santiago. Dentro do que é o noso Concello a zona afectada é a parroquia de Santiago da Rabeda.
Para máis información dirixirse ao Instituto Galego de Vivenda e Solo.