concello.taboadela@eidolocal.es   |   +34 988439315
Redes Sociales :-

Información catastral

Os servizos que presta o Concello de Taboadela como punto PIC son os seguintes:

  • Consulta libre e certificación electrónica de cartografía dixital e datos catastrais non protexidos.
  • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativos aos bens inmobles da súa titularidade.

Para máis información poden dirixirse á Oficina Virtual do Catastro.