concello.taboadela@eidolocal.es   |   +34 988439315
Redes Sociales :-

Centro de día e fogar residencial

 

En funcionamento dende 2007.
Os Centros de día defínense como centros xerontolóxicos socio-terapéuticos e de apoio ás familias que durante o día prestan atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en grave risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno habitual.
Nº de plazas del Centro de día:  20

Os fogares residenciais son equipamentos que proporcionan, con carácter permanente, unha atención integral nun ambiente personalizado ás persoas maiores que no momento do seu ingreso presentan unha situación de dependencia leve ou moderada.
Nº de plazas del Hogar residencia:  22

Os datos de contacto do centro de día e fogar residencial son os siguentes:

Tfno.:          988 10 62 86

Dirección:  Carretera Madrid OR320, 32690

Horario:      De lunes a viernes de 08:30-19,30h.