Grupo do Goberno

ALCALDE
D. Alvaro Vila Araujo (PSOE)

1º TENENTE DE ALCALDE
D. Roberto Blanco Vázquez (Ciudadanos)

CONCELLEIROS

Dª. Aidita Menor Vila (PSOE)
D. José Manuel Castro González (PSOE)
D. Esther Montecelo Feijoó (PSOE)
D. José Antonio Paz Prieto (PP)
Dª. Antonia Menor Blanco (PP)
D. Juan Manuel Guede Fidalgo (PP)
D. Xosé Antón Calviño Martínez (VE-TA)