Grupo do Goberno

ALCALDE
D. Alvaro Vila Araujo (PSOE)

1º TENENTE DE ALCALDE
D. Roberto Blanco Vázquez (Independente)

CONCELLEIROS

Dª. Aidita Menor Vila (PSOE)
D. Esther Montecelo Feijoó (PSOE)
Dª. Maria del Rosario Valado Blanco (PSOE)
D. José Antonio Paz Prieto (PP)
Dª. Noelia Quintana Espinoso (PP)
D. Xosé Antón Calviño Martínez (VE-TA)
D. José Manuel Touza Novoa (VE-TA)

Search