Información catastral

Os servizos que presta o Concello de Taboadela de información catastral son os seguintes:

  • Consulta libre de cartografía dixital de datos catastrais non protexidos.
  • Consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativos aos bens inmobles da súa titularidade.

Para máis información poden dirixirse á

Search