Aldea Modelo de O Covelo

Baixo a xestión do Banco de Terras solicitouse a Xunta a incorporación da aldea de O Covelo o programa de  Aldeas Modelo. Unha aldea modelo é un instrumento voluntario de  ecuperación de terras mediante a realización de actuacións integradas para a recuperación da capacidade agronómica das terras circundantes a núcleos de poboación e asentamentos poboacionais situados no territorio rural galego, co fin de promover actividade económica ligada ao sector primario ao tempo que reducir o risco de incendios forestais.

A Aldea Modelo de Covelo declarouse por acordo do Consello de Dirección da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) o 21 de xaneiro de 2022, CVE vDEPSQInF0.

Search