Anuncio de contratación de TRABALLADOR/A SOCIAL en réxime laboral temporal

Resolución de Alcaldía de data 14 de maio de 2021, a contratación da praza denominada TRABALLADOR/A SOCIAL PARA OS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DO CONCELLO DE TABOADELA, en réxime laboral temporal, polo procedemento de urxencia, polo sistema de concurso de méritos, ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde o día seguinte á publicación deste anuncio.
Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria:

Ver Bases da convocatoria

Ver Anexos

Search