Axuda para a contratación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga)

RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2021, da Consellería de emprego e igualdade, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da ORDE do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación ou risco de exclusión social perceptoras da renda de integración social de Galicia (Risga), e se aproba a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR351F). 2021. A Consellería de emprego e igualdade concedeulle o Concello de Taboadela unha subvención para a contratación de 2 persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga para a realización da obra ou servizo denominado “ Peón servizos varios”

O Alcalde, D. Álvaro Vila Araújo

Search