Axudas para a adquisición de equipamentos deportivos e para persoas emigrantes retornadas

Aprobación das bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas. Prazo de presentación ata o 31 de outubro de 2019.

Ver anuncio en: https://www.xunta.gal/dog/P ublicados/2019/20190930/AnuncioG0244-230919‐0002_gl.html

Concesión de subvencións en réxime de concurrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos. Prazo de presentación de solicitudes será dun mes, a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Ver anuncio en: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190927/AnuncioG0244 ‐230919‐0001_gl.html

Search