Axudas para rehabilitación de infravivenda 2018

No marco do plan Rehavita, plan de rehabilitación, alugueiro e mellora do acceso a vivenda, a Xunta de Galicia destinará este ano 300.000,00 Euros.

As axudas son para as  vivendas que se encontren en mal estado de conservación e os propietarios non dispoñan de recursos económicos para acometer as obras que permitan ter as mínimas condicións de habitabilidade.

Para máis información dirixirse ao Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Search