BASES PARA A SELECCION DO ALUMNADO-TRABALLADOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “CONCELLOS RURAIS DA COMARCA DE OURENSE: BARBADAS, SAN CIBRAO, TABOADELA E TOEN”

As persoas candidatas remitidas pola oficina de emprego deberan cumprir os requisitos mínimos previstos nos artigos 2 e 11 da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020.

En total serán 20 alumnos/as- traballadores dos cales corresponden a cada

Concello participante as prazas que se indican a continuación:
-Barbadás: 8 alumnos/as traballadores
-San Cibrao: 2 alumnos/as traballadores
-Taobadela: 5 alumnos/as traballadores
-Toén: 5 alumnos/as traballadores

Descarga das bases neste enlace..

Search