CONTRATACIÓN DA CONCESIÓN DO SERVIZO DE QUIOSCO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE TABOADELA

Prego de prescripcions técnicas e administrativas do procedimiento aberto para a contratación da concesión do servizo de quiosco das piscinas municipais de Taboadela.

Ver documento en PDF

Search