Contratación dun traballador autónomo para levar a cabo a actividade de roza

PREGO DE CONDICIÓNS TECNICAS PARA A CONTRATACIÓN DUN TRABALLADOR AUTÓNOMO PARA REALIZAR O SERVIZO DA ROZA DE CUNETAS DE ESTRADAS E TERREOS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS, MARXES DE SENDAS E NÚCLEOS DE POBOACIÓN DO TERMO MUNICIPAL DE TABOADELA

https://taboadela.sedelectronica.gal/info.0

Search