Contrato a explotación do quiosco existente na piscina municipal de Taboadela

DURACION DO CONTRATO.- A explotación do servízo
desenvolverase durante a tempada de verán de 2021, (dende o 20 de xuño
ata o 10 de setembro aproximadamente).

PRESUPOSTO BASE DE CONTRATACIÓN.- Catrocentos
euros mensuais mínimo, pero poderán oferta-los interesados a cantidade que estimen conveniente.

Descargar aquí os pliegos

Search