Plan estratéxico de subvencións

Permite unha mellor selección das prioridades de gasto e unha maior previsión e control do gasto que cada Administración destina ao outorgamento de subvencións nun determinado período, establecendo, ademais, uns indicadores que posibilitan a avaliación das políticas públicas que se instrumentalizan mediante a concesión de subvencións.

Ler documento nesta ligazón

Search