PREGO QUIOSKO PISCINA E BASES PARA A CONTRATACION DUNHA PERSOA PARA CONTROL DE ENTRADAS E LIMPEZA DE ZONAS COMÚNS

Hoxe pubicouse na sede electrónica do concello, o prego para o quiosco da piscina e as bases para a contratación dunha persoa para cobrar e controlar as entradas, e para encargarse da limpeza das zoas e servizos comúns, requirimento de sanidade para a apertura da piscina.

Para mais información podedes consultar o taboleiro de anuncios na nosa sede electrónica:
https://taboadela.sedelectronica.gal/info.0

Search