Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero

Secretaría Xeral da Igualdade

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE Inviste no teu futuro

Programa 1 e programa 2

Cartel

Search