Regulación da actividade forestal

Providencia de Alcaldía do Concello de Taboadela pola que se dispón o inicio do trámite de
consulta pública de Ordenanza Municipal Reguladora, que ten por obxecto:
Regular a actividade forestal extractiva de corta e saca de madeira e leña dentro do
municipio de Taboadela co fin de conservar e protexer a infraestrutura viaria pública
municipal.

Para ler o anuncio fai clic nesta ligazón

Search