RESOLUCIÓN relativa as queimas de restos agrícolas nos terreos rústicos, en cumprimento do Acordo do CECOP

Levantase a suspensión de queimas nos terreos rústicos, suxeitas á obtención de autorización previa ou a comunicación, segundo corresponda a partir do vindeiro 11 de maio de 2020
Mentres non estén abertas as oficinas dos distritos ou servizos de prevención de defensas de incendios, os interesados poderán utilizar 2 vías:

■ vía telemática: https://queimasweb.xunta.gal
■ chamando ao teléfono: 012.

Search