Contratación da conceesión do servizo do quiosco das piscinas municipais de Taboadela

Adxúntase prego de prescripcións tecnicas e administrativas do procedemento aberto para a contratación da concesión do servizo do quiosco das piscinas municipais de Taboadela.

Os interesados deben presentar a documentación requerida nun przao de 10 días hábiles dente o día da súa publicación no taboleiro de anuncios na sede electrónica do Concello de Taboadela, na forma indicada nos citados pregos.https://taboadela.sedelectronica.gal/info.0

Bases Quiosco

Search