RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AXUDAS PAR ACTUACIÓNS DE CORRECIÓN DE IMPACTOS PAISAXÍSTICOS (MT402B)

A Xunta de Galicia a través do Instituto de estudos do territorio mediante resolución de data 28 de outubro de 2021 resolveu recoñecer o Concello de Taboadela o dereito de percibir a subvención para a rehabilitación dun hórreo no núcleo rural de Vilar.

O seu investimento ascende a cantidade de 9.654,31 € ascendendo o coste subvencionable para esta actuación de 6.758,02 €.

Search