RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA REHABILITAR EDIFICACIÓNS E VIVENDAS DE TITULARIDADE MUNICIPAL CON DESTINO AO ALUGAMENTO SOCIAL EN A PETADA, VILAR E TABOADELA

A Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente, territorio e vivenda mediante resolución de data 17 de xuño de 2021 resolveu recoñecer o Concello de Taboadela o dereito de percibir a subvención para a rehabilitación dunha vivenda no lugar de A Petada nº 20, por un importe de 40.000,00€, outra no lugar de Vilar nº 15, por un importe de 40.000€, e outra no lugar de Taboadela, na rúa número 9, por un importe de 40.000€.

Search