SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS

-Resolución da Presidencia da Deputación de Ourense, publicada na data 16 de marzo de 2023 nº 15 na que acordou aprobar a adhesión ao “Programa provincial de cooperación cos Concellos en materia de empregabilidade para o exercicio 2022” ao Concello de Taboadela por un importe de 20.000,00 €.

-Resolución da Presidencia da Deputación de Ourense, publicada na data 16 de marzo de 2023 nº 62 na que acordou aprobar a adhesión ao “Programa provincial de cooperación cos Concellos en materia de mocidade para o exercicio 2022” ao Concello de Taboadela por un importe de 6.000,00 €.

-Resolución da Presidencia da Diputación de Ourense da adhesión da cláusula novena de “ Réxime especial para os concellos a causa da conxuntura económica Xeral” das bases para a elaboración e execución do Plan Provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial par ao exercicio 2023 ao Concello de Taboadela por un importe de 51.000,00 €

-Resolución de fecha 20 de marzo de 2023  del Instituto De Estudios del Territorio y con número de expediente 0003/2023MT402B, resuelve la concesión de la ayuda para el Ayuntamiento de Taboadela para la ejecución de renovación de la edificación pública de la antigua escuela de Santa Locaia, por un importe de 15.321,68 €

– Convenio interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e o Concello de Taboadela, para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-2024, cofinanciado parcialmento co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 por un importe másimo da axuda de 9.920,00 para o ano 2023 e 9.920,00 para o ano 2024.

– Resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 71 do 13 de abril do 2023, a Consellería de cultura, educación e universidade publica a resolución do 31 de marzo de 2023 pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 2 de decembro de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas a entidades locais de Galicia titulares de bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas, integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia para a adquisición de novidades editoriais (Programa A), na cal resolven conceder ao Concello de Taboadela unha axuda de 396,03 € para a dotación de novidades editoriais en galego en formato físico

– Resolución publicada no Diario Oficial de Galicia número 76 do 20 de abril do 2023, a Consellería de cultura, educación e universidade publica a resolución do 10 de abril de 2023 pola que se dá publicidade as axudas concedidas ao abeiro da Orde de 19 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras da subvención a entidades locais de Galicia para a programación de actividades de dinamización da lectura nas bibliotecas e/ou axencias de lectura públicas de titularidade municipal integradas na Rede de bibliotecas públicas de Galicia e se procede a súa convocatoria par ao ano 2023 (código de procedemento CT236A); no cal se resolve a concesión de 866,66 € a Axencia de Lectura Municipal de Taboadela.

– Resolución de data 05 de xuño de 2023 da consellería de cultura, educación, formación profesional e universidades, na cal resolve a concesión da axuda para o Concello de Taboadela para a colaboración en materia de arquivos, por un importe de 6.000,00 €

-Resolución da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo de data 04 de maio de 2023 de resolve a concesión da subvención para o proxecto “ Parque infantil Santa Locaia” por un importe de 33.820,71 €

– Resolución da Consellería de Emprego e Igualdade resolveu outorgar a subvención para a contratación de dous traballadores desempregados en colaboración coas entidades locais para o servizo “PLANIFICACIÓN PREVENTIVA E LIMPEZA NAS FAIXAS SECUNDARIAS PARA A PREVENCIÓN DE INCENDIOS” por importe de 27.940,00 €.

– Resolución da Consellería de promoción do emprego e igualdade resolveu outorgar a subvención a contratación de 2 persoas durante 9 meses en situación ou risco de exclusión social perceptoras da Risga para a realización da obra ou servizo denominado “ Peón servizos varios” , por importe de 23.524,92 €.

– Resolución da directora xeral da Dirección Xeral de Administración Local de data 29 de maio de 2023 se resolve a concesión de financiamento ao Concello de Taboadela unha achegas de 46.000,00 €

– Resolución da Axencia Galega das Industrias Culturais de data 26 de abril de 2023 por importe de 2.500,00 € para o fomento das artes escénicas e musicais (CT302B)

– Resolución Consellería de Emprego e Igualdade resolveu outorgar a subvención para a contratación de traballadores desempregados en colaboración coas entidades locais para o proxecto “SOCORRISTA PARA A PISCINA MUNICIPAL XUÑO-SETEMBRO” por importe de 7.280 ,00 €.

Search