Subvencións para autónomos e microempresas afectadas pola crise da COVID-19

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

ORDE do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021

Enlace dog?
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_gl.html

O prazo de presentación de solicitude vai desde o 19 de febreiro ata o 18 de marzo de 2021.

Más información no teléfono gratuito 900 815 600
(Horario de atención: de luns a venres de 8:00 a 18:00 horas)

A orde específica para hostaleiros e outros negocios pechados publicarase o próximo luns

Search